Tilintarkastuspalvelut

  • Lakisääteinen tilintarkastus; tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastus
  • Lakisääteiseen tilintarkastukseen liittyvät laissa mainitut erityistehtävät kuten erilaiset todistukset ja lausunnot

Erityistarkastuspalvelut

  • Erityistarkastukset
  • EU projektien tilintarkastukset
  • Tekes projektien tilintarkastukset
  • Raha-automaattiyhdistyksen avustusten tarkastukset
  • Muiden kansallisten ja kansainvälisten projektien tarkastukset